Đọc kỹ các vấn đề liên quan đến chính sách bảo hành sản phẩm trên INOXXUYENA.VN. Chúng tôi chỉ đảm bảo rằng các sản phẩm đã đặt hàng có xảy ra vấn đề gì sơ suất sẽ được chúng tôi xử lý nhanh gọn lẹ.

Điều kiện bảo hành:

+ Sản phẩm bạn mua còn trong thời hạn bảo hành tính từ ngày giao hàng hoặc được ghi chú trên phiếu đặt hàng.

+ Có hóa đơn hoặc phiếu đặt hàng đi kèm với đơn hàng và ngày giao hàng. Thời gian bảo hành trong 36 tháng.

Các trường hợp không được bảo hành miễn phí:

+ Không xuất trình được biên nhận đơn hàng hoặc hóa đơn.

+ Thông tin trên đơn hàng không đầy đủ, không đúng với sản phẩm thực tế.

+ Sai sót do vận chuyển, thiên tai, sử dụng hóa chất hoặc sản phẩm bị rơi, va chạm bởi ngoại lực.

+ Hỏng hóc do tự ý lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng, xử lý không đúng cách; Không tuân thủ các thông tin hoặc cảnh báo kèm theo sản phẩm.

Thời gian phản hồi và xử lý sự cố

Nhân viên Inox Xuyên Á tiếp nhận phản hồi của khách hàng và cùng nhau giải quyết các vấn đề chung.
Thời gian tối đa Inox Xuyên Á giải quyết vấn đề của khách hàng là 48 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của khách hàng, bao gồm cả bản fax (trừ trường hợp bất khả kháng do thiên tai…)